Фінанси підприємств

16.6. Порядок укладання і дії договору страхування

Договір укладається на основі усної чи письмової заяви страхувальника і необхідних документів. Страховий поліс вручається страхувальнику відразу після оплати страхової премії. Договір вступає в силу:

при оплаті страхової премії готівкою - з моменту підписання договору обома сторонами;

при безготівкових операціях - з моменту, вказаного в полісі, але не раніше 24 годин з дня списання коштів з поточного рахунку страхувальника.

Дія договору закінчується о 24-й годині того дня, який вказано в полісі, як день закінчення договору.

При настанні страхового випадку страхувальник зобов'язаний:

Здійснити необхідні заходи для недопущення додаткових

збитків. Протягом обумовленого терміну повідомити страховика. Подати заяву з проханням відшкодувати збитки. Надати всю необхідну інформацію.

Якщо не настав страховий випадок, за згодою сторін повертається частина страхової премії пропорційно до суми процентів за користування кредитом.

.Якщо страхувальник уклав два договори на страхування вантажу і за ними не проводились виплати, то загальна сума страхової премії для нового (третього) договору знижується на 10° о і далі на 10% за кожний наступний договір, але не більше 30% при відсутності виплат.

Якщо протягом терміну дії договору страхування з терміном не менше року не проводились виплати страхового покриття, то після закінчення договору повертається до 50% від суми внесеної страхової премії.