Фінанси підприємств

16.5. Страхові суми і страхові премії як об'єкт страхових відносин підприємства зі страховою компанією

Страховик несе відповідальність за договором в межах страхових сум у відповідності з конкретними правилами страхування.

Страхувальник при укладанні договору на термін більше 1 року має право на оплату страхової премії в два етапи з врахуванням індексації (дисконтування), якщо вона перебільшує суму, встановлену страховою фірмою. У випадку несплати чергового внеску в строк договір страхування вважається перерваним, початковий внесок страхової премії не повертається.

За бажанням страхувальник може відновити договір, сплативши недоплату (неустойку) в розмірі 15% від повної суми страхової премії і неоплачені раніше внески.

При достроковому розірванні договору частка страхової премії може бути повернута за умови, що страхувальнику раніше не виплачувалися страхові суми за договором.

Розмір повернутої частини страхової премії буде визначатися за такою формулою:де Пі - премія в розрахунку нарік за початковою сумою; К - коефіцієнт, що враховує пройдений термін дії договору в повних місяцях.В період дії договору страхувальник може внести зміни в розмір страхової суми, якщо це передбачено правилами.де W- кількість повних місяців, що залишились до кінця договору; П„ П2 - відповідно початковий і кінцевий розмір страхової премії.

Додатковий договір про зміну премії оформляється так, як і основний на бланку поліса.

При зменшенні страхової суми страхувальнику повертається частина (В) преміїде К2 - коефіцієнт, що враховує термін з моменту зменшення страхової суми до моменту закінчення договору страхування.