Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (2004)

РОЗДІЛ 1. ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В СИСТЕМУ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Ознайомившись із цим розділом, ви дізнаєтесь про:

• Роль і місце зовнішньоекономічних зв'язків у системі світогосподарських відносин

• Макроекономічний аспект співіснування зовнішніх та внутрішніх ринків

• Погляди провідних зарубіжних та вітчизняних науковців і фахівців на проблему необхідності розвитку зовнішньоекономічної діяльності

• Соціально-економічні та політичні передумови входження України в світовий простір

• Особливості зовнішньоекономічних відносин на шляху трансформації економіки України в ринкову

• Новітні тенденції у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в Україні

У розділі розглядаються особливості становлення і розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні на різних історичних етапах

У п.1.1 проведено глибокий аналіз відтворення зовнішньоекономічних зв'язків в Україні; розглянуто погляди провідних науковців і фахівців сучасності на цю проблему; визначено широке коло факторів, що впливають на формування зовнішнього ринку; наведено макроекономічну модель відкритої економіки, до становлення якої прагне Україна.

У п.1.2 обгрунтовано соціально-економічні та політичні передумови інтеграції України в світову економіку; систематизовано та узагальнено широкий спектр статистичних даних, що відтворюють зміст зовнішньоекономічної діяльності в період зародження ринкових відносин.

Детальний огляд сучасних тенденцій розвитку та організації зовнішньоекономічних відносин в Україні наведено в п.1.3; тут досліджено й обґрунтовано дев'ятирічний досвід функціонування незалежної держави на зовнішньому ринку.

Новітні тенденції розвитку зовнішньоекономічних відносин України та прогнозування їх подальшого відтворення із зазначенням відповідних пріоритетів викладено в п.1.4.