Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (2004)

РОЗДІЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомившись із цим розділом, ви дізнаєтесь про:

• Значення термінів «глобалізація», «інтернаціоналізація», «міжнародний бізнес», «міжнародний менеджмент», «корпоративна культура», «культура високого контексту», «культура низького контексту», «дистанція влади», «неприйняття невизначеності»

• Особливості міжнародного бізнесу як керованої системи

• Особливості міжнародного менеджменту як керівної системи

• Національні культурні відмінності та їх вплив на менеджмент

• Сутність та значення принципів і структури управління

• Національні стереотипи та усвідомлення необхідності їх урахування діяльності міжнародного менеджера

У розділі розглядаються особливості здійснення міжнародного менеджменту в частині організації, регулювання та управління зовнішньоекономічними операціями підприємств

У п.4.1 розкриваються визначальні риси міжнародного менеджменту, зокрема інтернаціоналізації і глобалізації бізнесу, подається характеристика та аналізуються особливості здійснення міжнародного бізнесу.

У п.4.2 розгядається структура міжнародного менеджменту та вплив на нього зовнішньоекономічного і внутрішнього середовища.

У п.4.3 сформульовано принципи господарської діяльності підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, та особливості організаційної структури управління ними.

У п.4.4. охарактеризовано культурологічні особливості

здійснення міжнародного менеджменту в контексті

управління зовнішньоекономічною діяльністю.