Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (2004)

РОЗДІЛ 8. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Ознайомившись із цим розділом, ви дізнаєтесь про:

• Передумови розвитку в .Україні зовнішньоекономічної діяльності

• Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв'язків на державному, регіональному та на рівні підприємства

• Структурні особливості зовнішньоекономічної політики за сучасних умов становлення і розвитку досконалих ринкових відносин

• Напрямки удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в межах вітчизняних підприємств

• Відповідність українських підприємств структурним програмам поліпшення зовнішньоекономічної діяльності

У розділі розглянуто та обґрунтувано

напрямки удосконалення зовнішньо-

економічної діяльності на вітчизняних підприємствах, а також узагальнено передумови щодо їх застосування

У п.8.1 розглянуто класифікацію засад удосконалення політики входження України до системи світогосподарських відносин, узагальнено особливості розвитку вітчизняної економіки на зовнішньому ринку.

У п.8.2 зазначено перспективи зовнішньоекономічних відносин у характерних сферах діяльності вітчизняних підприємств.

У п.8.3 проаналізовано передумови входження України до системи світогосподарських відносин, запропоновано нову інтегральну концепцію розвитку вітчизняних підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності, вказано на перспективи розвитку взаємовідносин із новими зарубіжними партнерами.

У п.8.4 розглянуто регіональні особливості

трансформаційних перетворень у зовнішньоекономічній діяльності, запропоновано шляхи інтенсифікації останньої на певному ієрархічному рівні.

У п.8.5 містяться конкретні пропозиції щодо впровадження структурних перетворень зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.