Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)

Тема 8. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ

8.1. Ціна і цінова політика на світовому ринку.

8.2. Фактори ціноутворення в ЗЕД.

8.3. Цінові стратегії на зовнішньому ринку.

8.4. Послідовність дій у міжнародному ціноутворенні.

Ключові поняття

Ціни і цінова політика. Ціни, що публікуються. Розрахуй кові ціни. Світові ціни. Фактори ціноутворення. Стратегія ціноутворення. Види цінових стратегій: відшкодування повних витрат, "зняття вершків", прориву або проникнення на ринок, пов'язаного ціноутворення, престижних цін, цінової диференціації, встановлення цін у рамках товарної номенклатури, цінового вирівнювання, трансфертних цін. Методи ціноутворення: витратний,ринковий, беззбитковості, на основі попиту, на основі пропозиції (рівня конкуренції). Реалізація цінової стратегії. Стандартні, змінні, єдині, гнучкі, округлені, не-округлені ціни. Знижки з ціни.