Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю

6.5. Класифікація ліцензійних договорів

Міжнародні і внутрішні ліцензійні договори залежно від предмета, обсягу прав, що передаються, і особливостей законодавства країн щодо способів охорони предметів зовнішньоекономічних угод можна розбити на три групи (Рис. 6.10).

У світовій практиці предметами ліцензійних договорів, як правило, є — (Рис. 6.11).

За способом охорони ліцензійні договори поділяються на патентні і безпатентні (Рис. 6.12).

Класифікацію ліцензійних договорів за обсягом прав, які передаються, можна викласти в такий спосіб — (Рис. 6.13).