Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю

РОЗДІЛ 8. ВАРТІСНА ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РОЗДІЛ 8. ВАРТІСНА ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ