Маркетинг (2006)

Вступ

Навчальна дисципліна "Маркетинг" є нормативною дисципліною, яка передбачена навчальним планом підготовки фахівців кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Маркетинг як навчальна дисципліна має на меті теоретичну та практичну підготовку студентів усіх спеціальностей.

Головне завдання конспекту лекцій полягає в тім, щоб ознайомити студентів з теоретичними основами маркетингу та сформувати у них систему маркетингового мислення.

У загальноекономічному плані маркетинг як наука є все-охоплюючою філософією бізнесу, спрямованою на задоволення попиту споживачів. А це є запорукою успішної діяльності на ринку фірми будь-якого профілю, розміру та місії. Тому серйозний фахівець повинен мати чітке маркетингове мислення - філософію маркетингу.← prev content next →