Менеджмент (2015)

Поняття та суть менеджменту

Поняття менеджменту досліджується багатьма авторами, більшість з яких схиляється до того, що менеджмент - це певні наукові знання, які втілюються професіоналами з управління організацією для досягнення мети діяльності підприємства. Сутність менеджменту відображається в його процесах: плануванні, організації, мотивації та контролю.

Менеджер - це спеціаліст із управління організацією. Він звертає увагу на особливості управління на підприємстві, проводить цільову орієнтацію діяльності, формує результати господарської діяльності. Менеджери - це спеціалісти різних рівнів. Вони можуть виконувати як поточні функції, так і функції основного керівника.

Управлінська діяльність підприємства залежить від особливостей менеджерів, їх характеру та підходу до управління організацією.