Менеджмент (2015)

Розвиток науки менеджменту

Історія науки менеджменту починається із моменту створення підприємств. Сьогодні існує багато шкіл управління, які і створюють розвиток менеджменту як науки.

Першою провідною школою, яка започаткувала розвиток науки менеджменту є школа наукового управління, засновниками якої є Ф. Тейлор, Г.Форд. Дана наука грунтувалась на вивченні поведінки людини та її місці в організації. Базові завдання теорії - вдосконалення праці на підприємстві шляхом удосконалення ручної праці за рахунок наукових досягнення (або автоматизації).

Хронологія розвитку науки менеджменту пішла в біг розвитку нової школи - адміністративного управління, засновниками якої є Файоль А, Емерсон Г та інші. Основні завдання, які повинна була вирішити дана школа є:
  • управління організацією в цілому
  • визначення змісту та суті управлінської діяльності
  • визначення загальних принципів теорії управління


Прогресивним скачком в розвитку науки менеджменту стала школа людських стосунків, засновниками якої можна назвати Маслоу А. Основним завданням менеджменту прихильників даної школи є вивчення поведінки людини та впливу на неї таким чином, щоб вона працювала більш ефективно.

Четвертий напрямок розвитку менеджменту як науки - школа організаційної поведінки, яка базується на теорії організації людини, вивченні поведінки в колективі. Саме тут почались дослідження теорій лідерства, управління конфліктами та інші.

П'ятий етап розвитку менеджменту - появи кількісної школи, які вносили логіку в процес створення продукту. Теорія базується на можливості підрахунку показників, які дозволяють оцінити ефективність праці.