Менеджмент (2015)

Методи обгрунтування управлінських рішень

На сьогодні вчені розглядають наступні методи управлінських рішень.

Кількісні методи управлінських рішень застосовуються тоді, коли виникає необхідність в оцінці результатів дослідження. До таких методів слід відносити методи коефіцієнтів, експертних оцінок.

Класифікація управлінських рішень:  1. Методи, які використовуються в умовах, коли інформації є достатньо;
  2. Методи, які використовуються коли інформації недостатньо і рішення може бути вірогідним;
  3. Теоретико-ігрові методи, які можливо втілити за відсутності інформації.


Останні групи методів дозволяють більше зрозуміти ступінь невизначеності ситуації, результатом якої можуть виникнути випадкові наслідки, які неможливо прогнозувати.

Статистичні методи прийняття управлінських рішень базуються на певних критеріях:

1. Критерій Уолда - базується на виборі того варіанту, який би відповідав найгіршій ситуації;
2. Критерій оптимізму - його обирають за умови найсприятливіших факторів, які можуть вплинути на розвиток ситуації;
3. Критерій коефіцієнта оптимізму (критерій Гурвіца) - визначається за допомогою так званого коефіцієнта оптимізму, який показує наскільки можливий оптимістичний сценарій розвитку подій чи песимістичний.
4. Критерій Лапласа - дозволяє вибрати найкраще рішень, яке не базується на очікуваннях, воно виходить випадковим методом і найчастіше є найбільш дієвим.
5. Критерій жалю (критерій Севіджа) - базується на песимістичних рішеннях і визначає скільки би могло підприємство втратити в тій чи іншій ситуації.

Також широкого застосування набули і експортні методи обґрунтування управлінських рішень в тих випадках, коли кількісні методи, зазначені вище, порахувати неможливо. Метод базується на досвіді управлінців.