Менеджмент (2015)

Планування в організації

Можна виділити два підходи до управління підприємством: перший, на основі теорії систем, який дозволяє охарактеризувати модель підприємства, як ціле орієнтований центр дій, де суб`єкти ставлять певні завдання, здійснюють для їх досягнення певні дії з об`єктами, використовуючи для цього матеріальний потенціал підприємства; другий, на основі теорії прийняття рішень, в основу якого покладено: по-перше – управління як діяльність (процес волевиявлення й реалізації даної волі, тобто процеси планування, управління й контролю), по-друге – управління як орган управління (окремі особи чи групи осіб, які приймають участь при волевиявленны й реалізації даної волі по відношенню до інших осіб)

Одним із найважливіших процесів в системі управління є фінансове планування, що орієнтується на майбутні прогнозовані ситуації, в яких будуть прийматися управлінські рішення. Питання фінансового планування тісто пов’язані із питанням реалізації рішення та контролем за виконанням плану.


Фінансове планування з погляду фінансового менеджменту розглядається як розробка змісту та послідовності дій для досягнення мети та завдань.

З розвитом бізнесу планування фінансової діяльнсоті стає одним із найважливіших аспектів роботи підприємства.

Етапи фінансового планування


  • визначення цілей підприємства;
  • розробка стратегії;
  • конкретизація стратегічних напрямків.


Основним етапом при здійсненні фінансового планування на підприємстві є встановлення цілей. Основними критеріями формування цілей при фінансовому плануванні і прогнозуванні є:
можливість вимірювання та конкретизації рішення, орієнтація в часу, узгодженість із керівництвом, письмова форма прогнозу.

Таким чином фінансове планування - це письмова реалізація прогнозу щодо діяльності організації, орієнтована на виконання завдань та досягнення цілей компанії в майбутньому.

Стратегічне планування - це те саме фінансове планування, тільки воно повинно бути орієнтованим і на зовнішні фактори впливу, такі як макроекономічні явища, політична ситуація, сезонність та інше.

Елементи стратегічного планування


  • сфера стратегії;
  • розподіл матеріальних та трудових ресурсів;
  • визначення конкурентних переваг товарів та послуг;


Рівні стратегічного планування


- загальнокорпоративний
- організаційний
- функціональний.

Етапи розробки фінансової стратегії підприємства


  • визначення місії організації;
  • аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища;
  • визначення цілей діяльності організації;
  • оцінка альтернатив стратегічного розвитку;