Менеджмент (2015)

Організація як функція управління

Сутність організації тісно пов'язана із поняттям організаційна діяльність та організаційна структура управління.

Організація - це функція управління діяльністю підприємства, що є видом управлінської діяльності, яка спрямовується на розподіл завдань між виконавцями.

Організаційна діяльність - це сукупність процесів, за допомогою яких керівництво організації може вирішити проблеми чи усунути конфлікти. Основними складовими організаційної діяльності є: розподіл праці, розподіл ресурсів, делегування повноважень, встановлення контролю за виконанням робіт, створення механізмів координації.

Організаційна структура - це категорія, яка характеризується ступенем складності, ступенем формалізації та централізації.

Види організаційної структури управління


  • лінійна
  • функціональна
  • лінійно-функціональна
  • дивізіональна
  • матрична
  • мережева


В кожній організації кожен працівник має певні повноваження. Коли мова іде про передачу якогось завдання тій чи іншій людині, настає місце делегування повноважень.

Повноваження працівників поділяються:


1) лінійні повноваження — це та робота, яка передається начальником своєму підлеглому;
2) штабні (апаратні, адміністративні) повноваження — це робота, яку виконують сторонні організації;
3) функціональні повноваження — це робота яка передається тим, хто може її виконати;

Діапазон контролю — поняття, яке визначає скільки працівників є підлеглими керівникові. Між працівником та керівником виникають міжособові контакти, на які впливає ряд факторів:
1) схожіть робіт;
2) складність завдань;
3) кваліфікація працівників, їх обізнаність в потрібних питаннях;
4) рівень компетенцій керівника;
5) рівень стабільності робіт, які виконуються підлеглими;
6) рівень планування робіт;
7) комунікативні процеси в організації;
8) потреба в особистих контактах.

Однією із найскладніших організаційних структур є мережева організація. Вона являє собою сукупність фірм, які пов'язані між собою і працюють на договірних засадах. Діяльність цих організацій керується з одного адміністративного апарату.

Типи мережевих організаційВнутрішні мережі є організаційною структурою, що виникає внаслідок вільного підприємництва в межах великих корпорацій.
Стабільні мережі - організаційна структура, що допускає наявність посередників, які можуть виконувати певні роботи.
Динамічні мережі - організації, які дозволяють собі залучати сторонніх виконавців, організовувати виробництва поза межами компанії, займатись дистриб'юторською діяльністю.