Аналіз банківської діяльності (2003)

7.3. Аналіз валютних доходів та витрат

Наступним етапом є аналіз валютних доходів. До складу валютних доходів включаються доходи від :

валютних кредитів;

комісія за касове обслуговування;

комісія за безготівкові розрахунки у валюті;

комісія за видачу валюти на відрядження;

комісія за видачу валюти за приватними переказами;

доходи за операціями на УМВБ;

доходи від обмінних валютних операцій;

комісія за видачу валюти по чеках;

доходи за платіжними картками;

комісія за продаж валютних чеків;

доходи за агентськими угодами.

Аналіз валютних доходів можна згрупувати за такими групами:

1. Процентні доходи банку від валютних кредитів.

2. Непроцентні доходи банку (комісія за ведення валютних рахунків, плата за послуги банку, акредитиви).

3. Доходи від торговельних операцій в іноземній валюті.

4. Доходи від неторговельних операцій (обміну валют, пластикові картки).

5. Інші види доходів (дорожні чеки, гарантії, поручительства тощо).

Аналогічно проводиться аналіз валютних витрат банку. До них належать:

процентні витрати за коштами клієнтів;

процентні витрати за валютними депозитами;

процентні витрати за цінними паперами власного боргу у валюті;

комісійні витрати;

витрати за переказами;

комісійні за купівлю чеків;

комісійні банків за обслуговування коррахунків;

комісійні за купівлю валюти.

На доходність валютних операцій впливають:

чисельність клієнтів;

середньоденний документообіг, який надходить від клієнтури;

середня відсоткова ставка за активними та пасивними валютними операціями (відсоткова ставка за валютними кредитами та депозитами);

динаміка зміни тарифів на валютні послуги (SWIFT);

кількість обмінних пунктів, їх розташування та ефективність роботи;

збільшення кількості валютних позик та їх середнього розміру;

розширення спектра послуг, що надаються у валюті (послуги за переказом, за готівковим обігом, надання довідок, обслуговування рахунків, дорожні чеки, пластикові картки тощо).

Аналіз валютних доходів та витрат проводиться за наступними напрямами:

аналіз структури доходів та витрат;

факторний аналіз доходів та витрат;

коефіцієнтний аналіз дохідності та витратності валютних операцій.