Аналіз банківської діяльності (2003)

7.4. Особливості аналізу неторговельних операцій

Особливу увагу потрібно приділити аналізу доходів від неторговельних операцій. Одним із видів неторговельних операцій є операції з купівлі-продажу іноземної валюти (обмінні операції).

Ефективність роботи пунктів обміну валюти визначається за такими формулами:При цьому до доходів обмінного пункту відносять маржинальний дохід, який залежить від кількості робочих днів в аналізованому періоді, середньоденної суми обміняної валюти та маржі (різниці між купівлею та продажем іноземної валюти). На дохід обмінного пункту впливає також швидкість обігу коштів, місце розташування обмінного пункту, активність клієнтів, їх платоспроможність. Дохід обмінного пункту може бути описаний такою факторною моделлю:

Дп = Кдн × С1ден × М;

С1ден = С1кл × Ккл;

де С1ден — середньоденна сума обміняної валюти;

К — кількість клієнтів;

С1кл — середня сума обміняної валюти одним клієнтом;

М — маржа (різниця між курсом купівлі та продажу валюти).

До витрат обмінного пункту відносять витрати на заробітну плату касирів, витрати на інкасацію, охорону, амортизаційні відрахування установленої техніки, вартість патенту, оренда приміщення тощо.