Аналіз банківської діяльності (2003)

8.4. Аналіз лізингових операцій банку

Особливістю аналізу матеріальних активів комерційного банку є вивчення лізингових операцій банку.

Лізинг — це довгострокова здача в оренду з правом викупу основних засобів, які куплені орендодавцями з метою їх виробничого використання.

Комерційні банки здебільшого використовують фінансовий лізинг, за якого роль банку зводиться до виплати постачальникові вартості обладнання, замовленого орендарем, і передання його в оренду.

У процесі аналізу лізингових операцій розраховується частка придбаного майна, призначеного для лізингу і фактично переданого в оренду в загальному обсязі основних засобів або активів. Крім того, визначається величина номінального і реального, фактично отриманого доходу від лізингових активів. Дохід від лізингових операцій являє собою суму фактично отриманої орендної плати від орендаторів.

Згадаємо, що ж входить до складу орендної плати:Виходячи із цієї схеми, ми бачимо, що прибуток від лізингових операцій дорівнює різниці між сумою фактично отриманої орендної плати і сумою нарахованої амортизації на лізингове майно, а сума доходу — сумі фактично отриманої орендної плати. Отже, щоб розрахувати рівень дохідності лізингових операцій, необхідно скористатися такою формулою:Тобто за допомогою цього показника ми зможемо розраховувати величину отриманого прибутку на 1 грн. лізингового майна. Масштаби лізингового майна (значущість цих операцій) для комерційного банку аналізується за допомогою таких показників:Крім того, у процесі аналізу лізингових операцій використовується такий показник, як доцільність проведення цих операцій для банку. Показник визначається через зіставлення питомої ваги прибутку від лізингових операцій у загальній сумі прибутку банку з питомою вагою лізингових операцій у загальній сумі активу балансу банку.

Аналіз лізингових операцій здійснюється в динаміці, а також порівняно з відповідним періодом минулого року.