Аналіз банківської діяльності (2003)

8.5. Аналіз агентських послуг банку

Дедалі більшого поширення набувають трастові операції банків або інших фінансових інституцій з управління майном та виконання інших послуг за дорученням та в інтересах клієнта на правах його довірчої особи. Надання таких послуг фізичним та юридичним особам на умовах агентських домовленостей дістало назву агентських послуг.

Комерційні банки, здійснюючи трастові операції, мають на меті:

установити тісніші контакти з великими клієнтами;

отримати контроль над великими корпораціями та їх грошовими коштами;

отримати додатковий дохід.

Аналіз агентських послуг проводиться за такими напрямками:

визначення частки послуг у загальній сумі трастових операцій, що здійснюються комерційним банком;

аналіз структури та динаміки агентських послуг за видами клієнтів: юридичними та фізичними особами;

аналіз дохідності агентських послуг.

У межах кожної групи клієнтів необхідно проаналізувати структуру агентських послуг за видами:

обслуговування облігаційної позики;

отримання доходів та повідомлення клієнтів про надходження;

погашення облігацій з простроченими термінами;

отримання грошей за накладними;

обмін цінних паперів;

купівля, продаж, отримання та доставка цінних паперів тощо.

Завершальним етапом аналізу є визначення дохідності цих послуг на основі даних аналітичного обліку доходів банку.