Аналіз банківської діяльності (2003)

9.3. Факторний аналіз доходів банку

Після оцінки змін загальної суми доходів порівняно з планом і в динаміці на наступному етапі з’ясовуються причини, які викликали зміни в загальній сумі доходів та їх складових.

Основна частка в загальній сумі доходів припадає на процентні доходи, тому їм приділяється основна увага в процесі аналізу.

На величину процентних доходів впливають два чинники:

зміна обсягу та структури наданих кредитів;

зміна рівня середньої процентної ставки.

Факторну модель зміни процентного доходу можна подати так:

Дохід % = Обсяг наданих кредитів * Середня відсоткова ставка.

Факторний аналіз здійснюється за допомогою прийомів елімінування.

Трифакторна модель доходу від кредитних операцій може мати такий вигляд:

Дохід % = Кількість кредитних договорів * Середня сума одного кредиту * Середня процентна ставка за кредитами.

Динаміка дохідних статей може аналізуватися порівняно з попереднім періодом або плановими показниками.