Аналіз банківської діяльності (2003)

9.4. Відносні показники дохідності банку

Для визначення рівня дохідності кожного виду діяльності комерційними банками розраховується відношення відповідної частини операційних доходів до розміру активних операцій, що аналізуються.

Використання відносних показників дохідності дає змогу зробити порівняльний аналіз ефективності діяльності різних банків та їхніх структурних підрозділів.

Загальним показником дохідності є величина доходу на одного працівника банку. Цей показник розраховується за такою формулою:

Д1прац. = Доходи банку / Середньооблікова кількість працівників банку.

Крім того, для характеристики рівня дохідності банки використовують такі показники:

Дохідність активів = Доходи банку / Середні активи

Дохідність дохідних активів = Доходи банку / Середні дохідні активи

У зарубіжній практиці оптимальним є значення показника дохідності активів в межах 12 %.

Наведені показники можуть бути деталізовані за рахунок часткових показників, які доповнюють перші та характеризують ефективність окремих видів банківської діяльності:Ці коефіцієнти показують дохідність традиційної банківської діяльності. Збільшення їх значення — ознака успішного управління активами, тоді як низьке значення або зниження цих коефіцієнтів має насторожити керівництво банку. Оптимальним вважається значення коефіцієнта процентного доходу 9—10,5 %.

Крім традиційних видів діяльності (надання кредитів), доволі велику частку в загальних доходах мають непроцентні доходи, до яких відносять комісійні доходи за розрахунково-касовим обслуговуванням банків та клієнтів, результати від торговельних і неторговельних операцій та доходи від інших послуг банку. Під час аналізу цих видів діяльності використовують такі коефіцієнти:

Маржа непроцентного доходу:Як свідчить зарубіжний досвід, коефіцієнт непроцентного доходу повинен перебувати в межах 1—1,5 %.

Коефіцієнт непроцентного доходу може бути розкладений на окремі часткові коефіцієнти:Аналіз наведених показників здійснюється порівняно з планом і в динаміці. Якщо тренд цих показників свідчить про випереджуючі темпи зростання непроцентних активів в активах порівняно з непроцентними витратами, то це явище розцінюється як позитивне.