Антикризове управління підприємством (2005)

7.2. Закон розвитку

Основні принципи й етапи розвитку організації ми розглянули в параграфі 5.1 даного розділу при вивченні етапів життєвого циклу підприємства (див. рис. 2.1).

Закон розвитку формулюється так: кожна матеріальна система прагне досягти найбільшого сумарного потенціалу при проходженні всіх етапів життєвого циклу.

Закон розвитку спирається на ряд принципів: інерції, еластичності, безперервності і стабілізації

Принцип інерції (чи запізнювання) полягає в тому, що зміна потенціалу системи R- починається через деякий час (Т3) після початку впливів змін у зовнішньому чи внутрішньому середовищі і продовжується якийсь час (Т„) після їх закінчення (рис. 2.7).В організаціях інерція виявляється у функціонуванні застарілого устаткування, у використанні застарілих знань і навичок, у діяльності віджилих організаційних структур. Інерція дуже властива людині незалежно від її віку. Вона виявляється в традиціях, обрядах, стереотипах мислення, нормах поведінки.

Швидкість зміни потенціалу чи суми ресурсів визначається кутом підйому чи спаду кривої зміни ресурсу в зоні еластичності (див. рис. 2.7). Якщо кут малий, то говорять про малу еластичність системи, тобто система не дуже сприйнятлива до впливів і малі впливи можуть пройти повз неї непомітно. Якщо кут великий, то говорять про велику еластичність системи, її активну сприйнятливість. На практиці еластичність системи оцінюють у порівнянні з іншими системами, виходячи зі статистичних даних чи класифікацій.

Різні організації неоднаково реагують на ті самі події в залежності від професіоналізму персоналу, технічного, організаційного і культурного рівня самої організації.

Приклади поведінки організацій з високою еластичністю:

при стрибкоподібному збільшенні попиту на продукцію організація швидко задіює резервні потужності і залучає суміжні організації;

при різкому довгостроковому зменшенні попиту на продукцію працівники організації в короткий термін розробили, освоїли і стали випускати нову продукцію, що користується великим попитом.

У табл. 2.1 наведені фактори, що сприяють збільшенню чи зменшенню еластичності в організації.

Принцип безперервності полягає в тому, що процес зміни потенціалу системи Rj йде безупинно, міняються лише швидкість і знак зміни. Удавана дискретність (переривчастість) зміни потенціалу системи часто пояснюється поглядом з боку, коли не помічається поточна робота (трансформуюча), що приводить до нової якості чи кількості.Принцип стабілізації полягає в тому, що система прагне до стабілізації діапазону зміни потенціалу системи &. Цей принцип заснований на відомій потребі людини і суспільства до стабільності.

Поліпшення роботи організації і розширення етапу стабілізації повинно проводитися професійно за рахунок ряду факторів, у тому числі за рахунок підключення нових ресурсів на кожнім етапі розвитку продукції

Стабілізація здійснюється включенням нової продукції в діяльність організації. Так, не чекаючи спаду продукції А, необхідно включити в діяльність організації нову продукцію Б, а потім аналогічно продукцію В і продукцію Г, тобто всі продукти, що знаходяться у виробництві, повинні знаходитися на різних стадіях свого життєвого циклу.