Антикризове управління підприємством (2005)

7.4. Закон єдності аналізу і синтезу

Синтез (об'єднання) здійснюється на базі взаємної необхідності і взаємодії. Одержання при об'єднанні елементів нового цілого працездатного утворення, потенціал якого вище суми потенціалів об'єднаних елементів, зветься емерджентність. Це явище знаходиться в рамках діалектичного закону переходу кількості в якість.

Емерджентність більше належить до явищ (нових товариств, компаній, об'єднань, союзів і т.д.), а синергія — до процесів, що відбуваються в елементах організацій. Наприклад, автомобільний завод об'єднався з експортно-імпортною фірмою у формі об'єднання; у результаті істотно виріс обсяг закупівель дизельних двигунів і обсяг продажів готових легкових автомобілів за рубежем — це емерджентність. Крім того, прихід на завод людей, що добре знають кон'юнктуру світового автомобільного ринку, різко підсилив оптимізм у колективах заводу, стимулював впровадження нових технологій і, як наслідок, істотно підвищилася продуктивність праці на ряді виробництв — це синергія. Якщо ж об'єдналися дві однотипні компанії з виробництва взуття, і це не привело до сумарного збільшення продукції, то в цьому випадку немає ні емерджентності, ні синергії.

Процес аналізу і синтезу в природі йде постійно і циклічно (рис. 2.8).Формулювання закону єдності: кожна матеріальна система: живий організм, соціальна організація (підприємство, навчальний заклад й ін.) прагнуть настроїтися на найбільш ощадливий режим функціонування в результаті постійної зміни своєї структури чи функцій. Ці зміни йдуть у наступному циклі (рис. 2.9).Швидкість і результат перетворення залежать від діапазону зміни зовнішнього чи внутрішнього середовища.

Перетворення можуть носити як позитивний, так і негативний характер в залежності від зміни зовнішнього чи внутрішнього середовища і часу перетворення Так, в умовах підвищеної радіації організм тварини пристосовується до нового життя за рахунок мутації деяких органів. Соціальна організація пристосовується до нової податкової системи шляхом винаходу нових способів переховування від оподатковування.

Перетворення можуть йти спонтанно (самі по собі) чи заздалегідь спланованим фахівцем шляхом. В результаті усі творчі ресурси організації витрачаються на внутрішні потреби: компенсацію збитку, страхування самих ресурсів й ін. Це умова переродження господарської організації в суспільну. Інакше кажучи, всі творчі ресурси організації виявляються нікому не потрібними, а це означає, що організація йде до повного виснаження ресурсів, а людина — до деградації особистості. Прикладом може служити ситуація з випускниками дитячих будинків. Ці діти знаходяться у відособлених більш-менш забезпечених умовах: їх годують, одягають, учать. Турботливі педагоги намагаються звести "на ніщо" вплив внутрішнього і зовнішнього середовища на своїх вихованців. Це приводить до виснаження їхніх потенційних ресурсів для протистояння життєвим труднощам на початку самостійного життя, і багато хто їх не витримує. З цього наслідку випливає незвичайний висновок про те, що для організації і людини необхідні зовнішні потрясіння і внутрішні протиріччя, звичайно, що не доводять до патологічних проблем. Що стосується людини, то наявність зовнішніх і внутрішніх впливів, що обурюють, подовжує її життя за рахунок мобілізації неодержаних раніше життєвих сил. Так, нудне життя Обломова й інших патріархальних поміщиків царської Росії приводили до їхнього швидкого старіння і самоусунення від справ.

Дана формула показує, що всі творчі ресурси організації витрачаються на зовнішні потреби: компенсацію руйнівних дій зовнішніх сил, на створення свого лобі в різних інстанціях й ін. Це означає, що і організації немає внутрішніх проблем чи їх не враховують, панує повна згода зі всіх управлінських і виробничих питань. Однак, добре відомо, що там, де панує повна згода — це яскравий приклад неефективної роботи організації і можливої її ліквідації чи банкрутства.

Для виконання розглянутого закону керівник повинен дотримувався таких принципів, як:

складання і реалізація програми постійного удосконалювання організації, її елементів і підрозділів;

залучення до цієї роботи кращих фахівців чи консультантів;

проведення маркетингу зовнішнього середовища;

скорочення витрат на виробництво продукції;

зменшення часу перебування запасів і проміжної продукції на чадах;

використання сучасної інформаційної технології управління.

Закон аналізу і синтезу відносять до об'єктивних законів організації, і знати його необхідно кожному менеджеру.