Основи економічної теорії (2001)

ЧАСТИНА ІІ. МІКРОЕКОНОМІКА

«Мікроекономіка — це наука, яка вивчає процеси ухвалення рішень домогосподарствами і фірмами та їх взаємодію на ринку. Фундаментальний принцип мікроекономіки полягає в тому, що фірми і домогосподарства оптимізують свої рішення, тобто вони обирають найкращі з можливих рішень виходячи із своїх цілей і можливостей. У мікроекономічних моделях споживачі здійснюють закупівлі так, щоб максимізувати свій рівень задоволення, яке економісти називають корисністю. Фірми ухвалюють виробничі рішення так, щоб максимізувати свої прибутки»

Н. Грегорі Манків