Основи економічної теорії (2001)

ЧАСТИНА ІІІ. МАКРОЕКОНОМІКА

«Макроекономіка — частина економічної теорії, яка вивчає економіку в цілому... Вона зосереджує увагу, головним чином, на таких питаннях, як національний доход і виробництво, норма безробіття, інфляція, платіжний баланс, державні доходи і витрати, методи впливу грошового обігу і банківської системи на економіку...»

Лінвуд Т. Гайгер