Аналіз національної економіки (2003)

Передмова

Національна економіка — складна господарська система, яка являє собою взаємозв'язані сфери, сектори, галузі. Важливим аспектом вивчення цієї системи є її аналіз на макрорівні. Він дозволяє оцінити стан національної економіки, виявити резерви і перспективи розвитку. Для вивчення методико-методологічних основ такого аналізу передбачена спеціальна дисципліна «Аналіз національної економіки».

Оскільки взаємозв'язані економічні процеси на макрорівні відбуваються на окремих національних ринках — товарному, фінансовому, праці, то необхідним є послідовне висвітлення методики визначення основних індикаторів стану цих ринків, умов їх функціонування та встановлення рівноваги. На цій обставині і побудована логічна структура посібника.

Навчальний посібник складається з чотирнадцяти розділів, в яких послідовно розглядаються питання про напрями, методи аналізу, основні структурні співвідношення національної економіки, методичні аспекти аналізу товарного ринку та розвитку окремих галузей, грошово-кредитного, фондового, валютного ринків, оцінки ефективності функціонування ринку праці та рівня життя населення. В останніх розділах розглянуто методичні засади аналізу зовнішньоекономічної та інвестиційно-інноваційної діяльності. Окремо висвітлюються методологічні аспекти економічної безпеки та виявлення диспропорцій розвитку.

Вивчення зазначених проблем допоможе студентам набути спеціальних знань і практичних навичок з методології та методики аналізу національної економіки.

Оскільки статистична інформація швидко змінюється і перестає відображати реальну дійсність, основні статистичні показники стану економіки України за останні роки подано тільки в додатках і свідомо не наведено в кожному розділі. Основна мета посібника полягає в тому, щоб розкрити саме теоретико-методологічні особливості й методи аналізу національної економіки.← prev content next →