Макроекономіка (2005)

3.3. Модель кругообігу з включенням державного сектору.

Під державним сектором розуміються як центральні так і місцеві органи влади.

Державний сектор пов'язаний з економічною системою через:

– чисті податки, тобто податкові надходження від домогосподарств за мінусом державних трансфертних виплат (Т);

– державні видатки (G);

– державні позики, які здійснюються при наявності дефіциту державного бюджету (G > Т);

– державні заощадження, які здійснюються при наявності надлишку бюджету (G < Т) (рис. 1.5).Введення державного сектору не порушує рівноваги, оскільки:

1) з точки зору доходів: доход розподіляється не тільки на споживання (С) і заощадження (S), але і сплату податків (T): Y = C + T + S;

2) існує три види витрат на товари і послуги — споживчі, інвестиційні і державні, тобто з точки зору витрат (або національного продукту): Y = С + 1 + G; Y = C + T + S = C + I + G.