Макроекономіка (2005)

3.5. Поняття «відтоків» та «ін’єкцій».

Доходи домогосподарств використовуються крім споживання ще й на заощадження, сплату податків, купівлю імпортних благ (S, T, Z). Ці потоки називають «відтоками». Тоді:

Y = C + T + S + Z, або Г = С + Е відтоків.

З іншого боку існує три види витрат крім споживчих (С). Це інвестиційні й державні витрати та витрати закордону на закупівлю нашого експорту (І, G, Е). Ці потоки називаються «ін’єкціями» або «притоками». Тоді:

Y = С + I + G + Е, або Y = С + І ін’єкцій

Оскільки, за умови кругообігу національний продукт дорівнює національному доходу, то:

C + I + G + E = C + T + Z + S => I + G + E = I + Z + S

Отже, отримуємо, що загальна сума «відтоків» дорівнює загальній сумі «ін’єкцій». Слід зауважити, що дана рівність діє лише для загальних сум.