Макроекономіка (2005)

ТЕМА 4. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЯВИЩА.

ТЕМА 4. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЯВИЩА.

Центральною ланкою сучасних макроекономічних моделей є ринок благ. В макроекономіці вся множина ринків окремих благ, що є предметом макроекономічного аналізу, агрегується в єдиний ринок благ, на якому купується і продається тільки один вид благ. Це благо може використовуватися і як предмет споживання, і в якості засобу виробництва.

Покупцями на ринку благ є всі чотири макроекономічних суб'єкта: сектор домашніх господарств, підприємницький сектор, держава і закордон. Розглянемо, від чого залежить обсяг попиту кожного з них.