Макроекономіка (2005)

1. Попит держави.

Для одержання макроекономічної рівноваги на ринку благ необхідно визначити також попит держави.

Роль держави в економіці багатопланова: це створення умов для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку, стабілізація циклів економічної активності, реагування на зовнішній економічний вплив, створення необхідних умов для соціально справедливого розподілу доходу й забезпечення життєво необхідними благами населення, закупівля товарів та послуг, регулювання процесу монополізації на ринку тощо.

На ринку благ держава застосовує різні форми впливу: надання субсидій організаціям і населенню, купівля товарів і послуг, здійснення державних інвестицій, бюджетне фінансування галузей тощо.

Купівля державою товарів і послуг, на яку приходиться десь п'ята частина виробленого ВВП, утворює складову сукупних витрат на ринку благ — державні витрати (G). Державні витрати включають купівлю продукції, яка виготовляється в приватному секторі, закупівлю зброї, послуг державних службовців, книжок для бібліотек, будівництво шкіл та доріг тощо. Ці закупівлі є лише одним із видів бюджетних видатків держави. До іншого виду належать трансфертні платежі домогосподарствам. Проте, на відміну від державних закупок, трансфертні платежі не є частиною попиту на вироблені економікою товари і послуги, а, отже, не є компонентом змінної G. Збільшення трансфертних платежів за рахунок зростання податків не змінює використовуваний дохід Тому будемо вважати в даній моделі, що показник Т — це чисті податки, тобто:

Т= Податки - Трансфертні платежі.

Держава впливає також на ринок благ непрямо через податки і позики (випуск облігацій). При зміні податків змінюється величина використовуваного доходу, а отже і споживання домашніх господарств. Операції держави на ринку цінних паперів відображаються на рівні реальної ставки відсотку, а отже і на інвестиціях.

Коли обсяг державних витрат дорівнює величині чистих податків (G = Т), то уряд має збалансований бюджет. Коли G > Т, то уряд має бюджет з дефіцитом, який фінансується через позики на фінансових ринках за рахунок зростання державного боргу Якщо ж G < Т — утворюється надлишок державного бюджету, який може бути використаний для погашення заборгованості.

У нашій моделі ми припускаємо, що обсяг державних витрат і розмір податкових надходжень є екзогенними змінними (рис. 6. 1.), тобто змінними, визначеними за рамками моделі: