Макроекономіка (2005)

2.1. Наслідки зсуву лінії IS.

Розглянемо фактори, що приводять до зсуву лінії IS. Нехай обсяг інвестицій зростає на А. Тоді, згідно формули Ау = Аі лінія IS зсунеться вправо на відстань, що відповідає добутку А на мультиплікатор. При ставці fo сукупний попит на ринку благ збільшується до ух. Коли доход зростає до yj, на ринку грошей виникає дефіцит (т. А лежить нижче лінії LM). Через дефіцит грошей збільшиться пропозиція цінних паперів, Що призведе до зниження їх курсу і зростання відсоткової ставки ». Якщо ставка відсотка підвищиться, то приріст інвестицій, що намічався при ставці /о, скоротиться і сукупний попит зросте не Д° Уг, а до уь Таким чином грошовий ринок знижує мультиплікаційний ефект (рис. 8. 4.).

На кейнсіанській ділянці LM мультиплікаційний ефект проявляється в повній мірі; приріст практично дорівнює стану зсуву IS. В даній області при низькому рівні національного доходу і близькій до мінімуму відсотковій ставці у людей малий попит на гроші для угод і великий попит на гроші як майно. Внаслідок зростання національного доходу проявляється додаткова потреба у грошах для угод, яка задовольняється за рахунок грошей у майні, і намічений обсяг додаткових інвестицій не буде скорочено.

У проміжній області мультиплікаційний ефект гаситься грошовим ринком (рис. 8. 4.).

В класичній області зсув IS зовсім не змінює сукупний попит на блага в поточному періоді. Оскільки при і–mах у складі майна домашніх господарств вже немає грошей, і тому здійснювати нові інвестиційні проекти, гранична ефективність яких перевищує max, можна тільки за рахунок перерозподілу існуючого обсягу кредитних засобів від менш ефективного варіанту до більш ефективного (населення буде обмінювати менш доходні цінні папери на більш доходні). В результаті сумарний інвестиційний попит не зміниться і національний доход поточного періоду не зміниться.