Макроекономіка (2005)

3. Функція сукупного попиту.

На основі аналізу взаємодії ринку благ (IS) з ринком грошей (LM) можна відслідкувати, як впливає зміна рівня цін на величину сукупного попиту на блага і побудувати функцію сукупного попиту у (Р), яка характеризує залежність обсягу сукупного попиту на ринку благ від рівня цін (рис. 8. 8.).Початкова рівновага характеризується точкою Е0. Рівноважному обсягу сукупного попиту (уо) на ринку благ відповідає деякий вихідний рівень цін Р0. Відмітимо цей стан точкою А (Уо, Ро). Нехай ціна зросте до рівня Р. Тоді при заданій номінальній кількості грошей їх реальна кількість зменшиться, внаслідок чого крива LMq зсунеться вліво до рівня LM. Спільна рівновага стає можливою у точці В.

Якщо ціна знизиться з Ро до Рі, то реальна кількість грошей в обігу збільшиться і лінія LM зсунеться з LM0 до LM2, спільній рівновазі буде відповідати точка С. Лінія ВАС є лінією сукупного попиту, яка має від'ємний нахил і показує зворотну залежність обсягу сукупного попиту від рівня цін.

Коли споживання домашніх господарств залежить не тільки від реального доходу, але і від реальних касових залишків як частини майна, то при підвищенні рівня цін скорочується споживчий попит при будь-якій ставці відсотка через скорочення реальної каси. Тому одночасно відбувається зсув LM і IS: LM зсувається з LM0 до LM, a IS зсувається з ISo до IS. Як наслідок, на графіку сукупного попиту замість точки В маємо точку В'.

При зниженні рівня цін лінія LM зсувається з LMq до ЬМг, з лінія IS з ISo до І$>2. На графіку сукупного попиту при цьому замість точки С матимемо точку С".

Аналогічні пересування лінії IS поряд з LM виникають при міні рівня цін через зміни величини чистого експорту. За інших однакових умов підвищення ціни приведе до зниження експорту і збільшення імпорту. В результаті зниження чистого експорту лінія IS зсунеться вліво. При зниженні цін — IS зсунеться вправо.

Отже, за наявності ефекту реальних касових залишків або ефекту чистого експорту сукупний попит стає більш еластичним за рівнем цін (графік (Р) стає більш пологим).

Від'ємний нахил графіка сукупного попиту утворюється в результаті ефекту

При зниженні ціни події відбуваються в зворотному напрямку. Ефект реальних касових залишків або ефект Пігу.

Крива сукупного попиту може мати різний нахил. Нахил кривої сукупного попиту визначається ділянкою лінії LM (рис. 8. 9.).Отже, у стані економічної депресії (кейнсіанська область), коли обсяг ефективного попиту невеликий, він менш реагує на зміну рівня цін, ніж у періоди високої економічної активності (класична область). Це пояснюється тим, що в кейнсіанській області низькому рівню сукупного попиту відповідає близька до мінімальної відсоткова ставка.

Фактори, що викликають зсув лінії сукупного попиту, обумовлені факторами зсуву ліній IS та LM:

1. Графік (Р) зсувається в тому ж напрямку, що і IS. Отже, всі фактори, що приводять до зсуву IS, можуть бути причиною зсуву лінії сукупного попиту.

Зсув лінії IS на певну відстань викликає: v кейнсіанській області зсув (Р) на таку ж відстань; v класичній області — залишається на місці; v проміжній області — менший за відстанню зсув. 2 Графік (P) зсувається, коли крива LM зсувається внаслідок зміни номінальної пропозиції грошей або реального попиту на них.

Алгебраїчний вигляд функції сукупного попиту можна одержати, підставивши у рівняння лінії IS значення і, визначене з рівняння лінії LM.