Макроекономіка (2005)

1. Попит на працю.

На ринку праці в результаті взаємодії попиту на працю і її пропозиції визначається рівень зайнятості (N), а отже, і обсяг пропозиції благ в короткому періоді, оскільки при заданому обсязі капіталу та існуючій технології обсяг виробництва благ стає функцією однієї змінної.Неокласики і кейнсіанці неоднаково інтерпретуються процес Функціонування ринку праці і приходять до різних висновків відносно причин, що породжують безробіття.