Макроекономіка (2005)

1.1. Неокласична концепція.

Неокласики висловлюють припущення, що і на ринку благ, і на ринку факторів виробництва діє досконала конкуренція Тоді попит на працю залежить від реальної ставки зарплати, так як її рівність граничній продуктивності праці є умовою максимізації прибутку:

При зниженні ставки реальної зарплати для одержання максимуму прибутку необхідно використовувати більше праці, і навпаки.

Графічно визначення обсягу попиту на працю в неокласичній концепції представлено на рис. 9. 1.У верхній частині зображено графік виробничої функції y-y(N). Тангенс кута нахилу дотичної до цього графіка представляє граничну продуктивність праці при відповідній чисельності зайнятих.

На основі зміни величини tga по мірі руху вздовж кривої y(N) в нижній частині рис. 9. 1. будується графік граничної продуктивності праці.

Щоб визначити обсяг попиту на працю, необхідно на графік граничної продуктивності праці накласти графік ставки реальної заробітної плати (м). Точка їх перетину вкаже на кількість праці (No), що забезпечує максимум прибутку. Знаючи кількість праці, що використовується, по графіку виробничої функції можна визначити обсяг випуску (уо).

В короткому періоді попит на працю змінюється лише в результаті зміни ставки заробітної плати: при її зниженні зайнятість зростає, при її підвищенні зайнятість зменшується (див. рис. 9. 1.).

В довгому періоді кількість праці, що використовується, може змінюватись внаслідок науково-технічного прогресу або збільшення обсягу капіталу, що використовується. В обох випадках графік виробничої функції зміститься вгору.

Відповідно вгору зміститься і графік граничної продуктивності праці в нижній частині даного рисунка (рис. 9. 2.).Тоді для попереднього обсягу виробництва у0 необхідно менше праці N, яка оплачується по більш високій ставці заробітної плати м>2.

Використання попереднього обсягу праці NQ приведе до зростання у0 до у при збільшенні ставки заробітної плати.

Збільшення зайнятості шляхом зниження заробітної плати нижче «природного» рівня рівносильне затримці технічного прогресу. Якщо ставку заробітної плати встановити на рівні w3, то для виробництва уо одиниць продукції необхідно буде N2 одиниць праці при технології уіЩ, яка менш ефективна, ніж технологія y(N).