Макроекономіка (2005)

1.2. Кейнсіанська концепція.

В кейнсіанській концепції номінальна ціна праці задана екзогенною: W= const. Об'єм випуску, а отже, рівень зайнятості залежить від величини ефективного попиту — у. Тому функція попиту на працю виводиться безпосередньо з виробничої функції і має вигляд: ND=ND(y).

Функція граничної продуктивності праці використовується в кейнсіанській концепції для визначення ціни попиту на працю, тобто максимальної ставки реальної зарплати, яку згодні заплатити підприємці:Графічне відображення послідовності визначення попиту на працю та ставки реальної заробітної плати, що пропонується підприємцями, в концепції Кейнса зображено на рис. 9. 3.Графіком кейнсіанської функції попиту на працю є не весь графік граничної продуктивності праці (лінія АС), а ламана ABNU; по мірі зростання ставки заробітної плати від м>0 до А попит на працю буде скорочуватись з No до нуля, але при ставці нижчій щ попит на працю зберігається на рівні No.

Рівень зайнятості та реальна ціна попиту на працю в кейнсіанській концепції можуть змінюватись тільки під впливом факторів, які зсувають лінії IS та LM.

Пропозиція праці в неокласичній концепції є зростаючою функцією від ставки реальної зарплати і ставки процента, а в кейнсіанській концепції визначається грошовою ставкою зарплати.

Якщо пропозиція праці перевищує попит на працю, то говорять, що на ринку праці існує безробіття.