Макроекономіка (2005)

2. Пропозиція праці.

І неокласики і кейнсіанці єдині в тому, що по мірі зростання заробітної плати до певного рівня пропозиція праці зростає. Розходження між ними існують у трьох питаннях:

1. На яку ставку заробітної плати орієнтуються домашні господарства при пропозиції праці — реальну чи номінальну.

2. Чи змінюється номінальна ставка заробітної плати в бік зростання і в бік падіння, чи тільки в бік зростання.

3. Як впливає відсоткова ставка на обсяг пропозиції праці.

При побудові неокласичної функції споживання було визначено, що:

– пропозиція праці знаходиться в прямій залежності від ставки реальної заробітної плати: N = Ns(w);

– зміна відсоткової ставки змінює пропорцію розподілу наявних у індивіда благ між теперішнім і майбутнім споживанням. При підвищенні ставки відсотку зменшується поточне споживання і зростає майбутнє, при зниженні ставки відсотка — навпаки;

– при зростанні відсоткової ставки зменшується теперішній вільний час, оскільки це одне з благ споживача, а отже зростає пропозиція праці і навпаки.

Кейнсіанці базуються на таких допущеннях:

– пропозиція праці залежить від номінальної ставки заробітної плати, а не від реальної, оскільки люди бояться втратити роботу при наявності безробіття;

– до досягнення повної зайнятості пропозиція праці абсолютно еластична по відношенню до грошової ставки заробітної плати, оскільки безробітні пропонують працю за встановленою ціною;

– номінальна ставка змінюється тільки в бік зростання, оскільки її зменшення може викликати сильний опір, краще поступове зменшення реальної заробітної плати в результаті зростання цін.

Розходження між неокласиками і кейнсіанцями про роль грошової ставки заробітної плати при формуванні пропозиції праці демонструє рис. 9. 4.Підвищення рівня цін викликає рух вниз по кривій пропозиції праці, оскільки пропозиція праці залежить від реальної ставки заробітної плати.

Кейнсіанці вважають, що зростання рівня цін не впливає на пропозицію праці: по мірі зростання цін графік пропозиції праці переміщується і відбувається пересування.

Оскільки пропозиція праці залежить від номінальної ставки заробітної плати (рис. 9. 2.).

Від ставки відсотку пропозиція праці в кейнсіанській концепції не залежить, так як концепція виходить з наявності надлишку на ринку праці.