Сучасна економіка (2005)

3.5. Рушійні сили розвитку товарного обміну

У розвитку рушійних сил економіки важливу роль відіграють закон рідкості і закон поділу праці.

Сутність закону рідкості полягає в існуванні суперечності між безмежними потребами та обмеженими виробничими ресурсами. Формами розв'язання цієї суперечності є зростання обсягів виробництва, обмін ресурсами між країнами, створення замінників ресурсів, використання всіх можливостей щодо економії ресурсів (рис. 16).Велике значення має проблема вибору способу застосування ресурсів для задоволення певної потреби.

Дія економічного закону поділу праці зумовлена нагальною потребою у масовому виробництві певних видів продукції в умовах ускладнення процесу праці, яка вступає в суперечність з обмеженими можливостями існуючої системи спеціалізації праці. Подолання цієї суперечності сприяє подальшому розвитку поділу праці, що зумовлює зростання продуктивності праці (рис. 17).Поділ праці с важливою умовою розвитку товарного виробництва. І в цьому сенсі зазначений закон є рушійною силою розвитку економіки на основі створення умов для розвитку товарних відносин.