Сучасна економіка (2005)

3.6. Конкуренція як рушійна сила розвитку економіки

Серед рушійних сил економіки особливу роль відіграє конкуренція.

Конкуренція — економічна боротьба, суперництво між" окремими виробниками продукції, робіт, послуг за задоволення власних інтересів. Це рушійна сила розвитку ринкової економіки

В умовах конкуренції перемагає той, хто створює високоякісну продукцію за найменших витрат виробництва завдяки використанню науково-технічних досягнень, передової організації праці.

Конкуренція має силу об'єктивного економічного закону, процесом-причиною якого є існування багатьох господарських суб'єктів, які діють незалежно один від одного і кожний з яких прагне реалізувати власний економічний інтерес — одержати доход (прибуток) за різних умов виробництва, обігу, що впливає на витрати виробництва (рис. 18).Цей процес-причина діє в умовах ринкової економіки, коли згідно з її законами існує однакова ринкова ціна для всіх. Отже, об'єктивно виникає суперечність між можливостями виробництва товарів та послуг і можливостями їхньої реалізації.

Кількісне вираження закону конкуренції показує відношення між ринковою вартістю (5), витратами виробництва підприємства (С + V). Це відношення не повинно досягати одиниці, тому що це б означало, що підприємство працює без прибутку.

Роль конкуренції як рушійної сили розвитку економіки виявляється передусім у тому, що вона створює важливі стимули для науково-технічного прогресу.

Застосування нової прогресивної техніки і технології, які сприяють зниженню витрат виробництва, забезпечує підприємствам значні переваги перед конкурентами. Ігнорування технічного прогресу неминуче призводить до банкрутства.

Конкуренція як один із важливих елементів функціонування ринкового механізму саморегулювання можлива тільки за умови, коли більша частина товаровиробників — підприємств, організацій, громадян — має свободу господарської діяльності і підприємництва. Такі товаровиробники вільно розпоряджаються майном, що їм належить, орендується або передано в користування, на власний розсуд обирають постачальників і споживачів, розпоряджаються прибутками, що залишаються після сплати податків, вирішують питання, пов'язані з господарською діяльністю і розвитком виробництва.