Сучасна економіка (2005)

7.7. Крива пропозиції. еластичність пропозиції

Крива пропозиції (рис. 38) ілюструє дію закону пропозиції, тобто чим вища ціна товару за однакових інших умов, тим більше його може бути вироблено і запропоновано до продажу на ринку. Рух кривої від точки А до точки Б означає зниження товарного обміну на ринках під впливом зниження цін на ці товари.Точка А на кривій пропозиції ПП відповідає більш високому рівню ціни Ц, який склався на ринку, і обсягу продажу товарів Т. Зниженню ціни до рівня Ц2, відповідає скорочення обсягу продажу товарів Т2 (точка Б). Пропозиція товарів має вигляд кривої з нахилом, що відображує залежність між двома змінними — ціною товару та його кількістю, або обсягом продажу на ринку.

Для пропозиції властива своя еластичність. Вона характеризує співвідношення між зміною ціни товарів та їх кількістю, запропонованою до продажу. Інтенсивність цих змін неоднакова. Вона може відображати загальну сукупну еластичність пропозиції, стосуватися пропозиції одиничної еластичності (за якої один відсоток збільшення ціни товарів зумовлює збільшення на один відсоток їх пропозиції для продажу на ринку). За нееластичної пропозиції збільшення ціни не впливає на збільшення кількості товарів, що пропонується до продажу.

Еластичність пропозиції сприяє встановленню так званої нормальної ціни рівноваги, тобто рівноважної ціни.