Сучасна економіка (2005)

7.8. Закон співвідношення попиту і пропозиції

У багатьох навчальних посібниках з основ економічної теорії закон співвідношення попиту і пропозиції не розглядається. Вважається, що він не бере участі в регулюванні ринкової економіки. Згідно з економічною енциклопедією (т. 1, с 561), цей закон виражає взаємозалежність між кількістю товарів і послуг, які хоче купити або отримати споживач, і обсягом виробництва товарів і послуг, які пропонує виробник. Процес-наслідок виникає на основі подолання суперечності між відхиленням цін від вартості товарів і послуг (під впливом низки чинників) і вимогами до цін згідно із законом вартості.

Регулювання товарного виробництва та обігу відбувається через зміни обсягу реалізації, які зумовлюються рівнем цін. Крім того, існує залежність співвідношення попиту і пропозиції від їх чинників. Форми кількісного вираження закону співвідношення попиту і пропозиції наведено на рис. 39.Необхідність урахування цього закону зумовлена тим, що він відображує взаємодію попиту і пропозиції.

Пропозиція формує попит через асортимент вироблених товарів і запропонованих послуг та їх ціни, а попит визначає обсяг і структуру пропозиції, впливаючи, таким чином, на виробництво.

Співвідношення між попитом і пропозицією є своєрідним індикатором збалансованого та пропорційного розвитку суспільного виробництва, обміну й розподілу праці у сфері матеріального та нематеріального виробництва, безперервності процесу суспільного відтворення матеріальних і духовних благ.

Отже, співвідношення між попитом і пропозицією впливає на відхилення ринкових цін від вартості товарів та послуг.