Сучасна економіка (2005)

9.2. Основні фонди

До основних фондів належать матеріально-речові елементи виробничих фондів, ознаки яких наведено на рис. 51. За натурально-речовим складом основні виробничі фонди не однакові. Одні з них беруть безпосередню участь у виробничому процесі (машини, верстати тощо), тому їх називають активними, інші (наприклад, будівлі) — тільки опосередковану і тому дістали назву пасивних. Зрозуміло, що продуктивність основних виробничих фондів залежить від активної частини (рис. 52).Основні виробничі фонди можна оцінювати в натуральних і вартісних показниках.

Зношування основних фондів

З часом основні виробничі фонди зношуються. Є два види зношування — фізичне і моральне (рис. 53).Фізичне зношування — це матеріальне зношування машин, інструментів, будівель, споруд та Інших засобів праці під час їхнього функціонування в процесі виробництва або невикористання

У результаті фізичного зношування засоби праці втрачають свою вартість. З економічного погляду фізичне зношування є перенесенням частини вартості засобів праці на вироблений продукт, що дорівнює розміру втраченої споживної вартості.

Фізичне зношування (Фзн) визначають за формулоюде Тф, Тн — відповідно фактичний термін експлуатації та нормативний термін служби (амортизаційний період), роки.

Моральне зношування основних фондів — це передчасна втрата основними фондами їхньої вартості або її зменшення

Є два види морального зношування. Величину першого з них (Мзн ) можна обчислити за такою формулою:Де Фп.в' Фв.в — відповідно первісна і відновлювальна вартість основних фондів.

Первісна вартість основних фондів — це їхня вартість до морального зношування

Відновлювана вартість — це вартість основних фондів після морального зношування (внаслідок переоцінювання за новими цінами)

Величину другого виду морального зношування (Мзн ) розраховують за формулоюде П3, Пн — відповідно продуктивність морально застарілих і нових засобів праці.

Амортизація основних фондів

Амортизація основних фондів — це поступове заміщення в грошовій формі зношених засобів праці внаслідок перенесення їхньої вартості на продукт (послуги), що виробляється

Зношування та амортизація — поняття не тотожні. Розмір амортизації може не збігатися з розміром зношування в окремі періоди року, оскільки основні фонди зношуються нерівномірно, а амортизація нараховується рівними частинами щомісяця. Відрахування на заміщення вартості зношеної частини основних фондів називають амортизаційними. З них створюється фонд амортизації.

Показники ефективності використання основних фондів

Головним показником ефективного використання основних виробничих фондів є фондовіддача (Фв), яка відображує кількість продукції, що припадає на 1 грн основних виробничих фондів (ОВФ) і розраховується за формулоюЧинниками підвищення рівня використання засобів праці є скорочення часу ремонту, усунення зайвих простоїв.