Сучасна економіка (2005)

9.3. Оборотні виробничі фонди

До оборотних виробничих фондів належать предмети праці, характеристики яких наведено на рис. 55.Оборотні фонди відооражують рух предметів праці від моменту надходження на склад підприємства до перетворення на готову продукцію і переходу до сфери обігу. Склад оборотних фондів зображено на рис. 56.Показники використання виробничих фондів

Для оцінювання та аналізу використання оборотних виробничих фондів застосовують цілу систему показників (рис. 57). Найузагальнюючим з них є матеріаломісткість, що відображує ефективність використання оборотних фондів, технічний рівень виробництва. В свою чергу, матеріаломісткість характеризується низкою показників.

Існує також система спеціальних показників використання матеріальних ресурсів в окремих галузях (рис. 57).

Так, в обробній промисловості використовують показник виходу готової продукції з одиниці сировини. Наприклад, коефіцієнт отримання заліза з руди, вихід цукру з 1 ц цукрових буряків тощо. Такі показники, як правило, обчислюють у відсотках.

У машинобудуванні ефективність використання предметів праці відображує коефіцієнт використання матеріалу. Його розраховують як відношення кінцевої маси виробу (вузла, деталі) до норми витрачання матеріалу (наприклад, металу).