Сучасна економіка (2005)

9.4. Оборотні засоби підприємств

Оборотні засоби — це сукупність оборотних фондів і фондів обігу

Оборотні засоби у процесі кругообороту проходять три стадії: запасів; залишків незавершеного виробництва, напівфабрикатів; надходження до сфери обігу у вигляді готової продукції, грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства (рис. 58).На кошти, отримані від реалізації продукції, підприємство купує потрібні предмети праці, які, у свою чергу, здійснюють кругооборот.

У складі оборотних засобів, що перебувають у сфері виробництва, найбільша частка припадає на запаси сировини, матеріалів, палива, запасних частин для ремонту тощо. У промисловості вони становлять більше ніж половину матеріальних цінностей.

Показники і шляхи прискорення оборотності оборотних засобів

Оборотні засоби підприємства перебувають у постійному русі, переходять зі сфери обігу до сфери виробництва і у формі готової продукції знову повертаються у сферу обігу. Оборотність оборотних засобів характеризується такими показниками, як коефіцієнт оборотності за певний період, середня тривалість обороту, віддача.

Шляхи прискорення оборотності оборотних засобів наведено на рис. 59.Оборотність оборотних засобів впливає на своєчасність виплати заробітної плати працівникам підприємств.

Стадії кругообороту фондів

Існують три стадії кругообороту фондів (рис. 60).Перша: перетворення грошового капіталу на продуктивний капітал відбувається у процесі обороту

г —тС

де Г — гроші; Т — товар; PC — робоча сила; ЗВ — засоби виробництва;

Г — іроіні: ЗП — заробітна плата; ЗВ — засоби виробництва; В — процес виробництва; Т — готова продукція; Р — виручка за продукцію; стадії І і III — сфера обігу (функціонують фонди обігу); П стадія — С(]>ера виробництва (функціонують виробничі фонди — основні та оборотні)

Друга: здійснення виробництва продукції (В)

На цій стадії продуктивний капітал перетворюється на товарний (Т'). Третя: товарний капітал перетворюється на грошовий (F)

Т'—Г.

Загальною рисою кругообороту всіх трьох форм фондів є постійне збільшення виробництва матеріальних благ для повнішого задоволення матеріальних і культурних потреб суспільства.