Сучасна економіка (2005)

9.5. Оборот фондів

Кругооборот — це безперервний, багато разів повторюваний процес Оскільки час обороту фондів визначають як час, упродовж якого весь авансовий капітал повертається до підприємства у грошовій формі, то оборот фондів (капіталу) не збігається з їх кругооборотом. У результаті одного кругообороту до власника підприємства повертається лише частина авансового капіталу (або фондів). Це зумовлено тим, що час обороту різних елементів фондів (капіталу) не збігається. Так, вартість основних виробничих фондів переноситься на новостворені товари частинами. До того різні елементи основних фондів мають різні терміни функціонування (рис. 61).Кількість оборотів фондів (капіталу) (п) визначають за формулою п = 0_де О — одиниця вимірювання обороту фондів (капіталу); /0 — час обороту фондів підприємства (капіталу).

Швидкість обороту фондів має велике економічне значення. Збільшення цього показника підвищує ефективність роботи підприємства. Па швидкість обороту фондів впливають час виробництва і час обороту фондів (капіталу).

Час обороту та його складові

Оборот фондів здійснюється за певний період. Його відлік починається з моменту перетворення грошей на засоби виробництва та робочу силу і завершується створенням нової продукції та її реалізацією на ринку, тобто з появою грошей. Час обороту фондів (капіталу) дорівнює часу виробництва і часу обороту. Структуру часу обороту зображено на рис. 62.Час виробництва — це період, упродовж якого фонди {капітал) перебувають у сфері виробництва.

Важливою складовою часу виробництва є робочий період. Він потрібний для перетворення предметів праці на готовий продукт.

Скорочення часу виробництва — один із шляхів підвищення ефективності виробництва. Цього досягають завдяки впровадженню нової техніки, прогресивних технологій, поліпшенню організації виробництва.

Час обороту — це час, витрачений на придбання засобів виробництва переміщення товарів, їхній продаж, а також час зберігання товарних запасів, які підлягають реалізації

Скорочення часу обороту залежить від удосконалення транспорту, засобів зв'язку, застосування комерційної інформації, електронної техніки для прогнозування динаміки попиту і пропозиції, використання раціональної реклами.