Сучасна економіка (2005)

11.10. Етапи формування ціни

Розглянемо формування ціни за методикою, наведеною у книзі Ф. Котлера «Основи маркетингу». Представимо цей процес у вигляді кругообороту, який складається з шести етапів. Після проходження всіх етапів процес знову повторюється для формування нової ціни (рис. 83).Постановка завдань ціноутворення залежить від низки обставин: вибору ринку, особливостей товару, його якості, очікуваного прибутку. Має певне значення визначення можливості завоювання провідних позицій на ринку за показниками якості товару.

Визначення попиту. Ціна завжди залежить від попиту. Останній повинен враховувати ціну і кількість товарів, які пропонують продавці-конкуренти однорідних товарів, наявність реклами. Потрібно також знати еластичність попиту за цінами.

Оцінка витрат. Ціна має покривати всі витрати з виробництва, розподілу і збуту товарів. Ураховуються справедлива норма прибутку, зусилля і ризик підприємців.

Аналіз цін і товарів конкурентів. Потрібно знати ціни та якість товарів конкурентів. Для цього можна здійснити порівняльні покупки, зіставити ціну та якість. Запросити більшу, ніж конкурент, ціну можна тільки тоді, коли фірма впевнена, що її товар якісніший.

Вибір методів ціноутворення. Важливо знати всі методи ціноутворення. Слід уникати надто низької або надто високої ціни.

Установлення кінцевої ціни. Ціна, яка пропонується покупцю, має забезпечувати відшкодування собівартості продукції, враховувати ціни конкурентів і ціни товарів-замінників, особливості товару фірми.