Сучасна економіка (2005)

РОЗДІЛ 12. МАКРОЕКОНОМІКА І ПОКАЗНИКИ НАЦІОНЕАЛЬНОГО ПРОДУКТУ

РОЗДІЛ 12. МАКРОЕКОНОМІКА І ПОКАЗНИКИ НАЦІОНЕАЛЬНОГО ПРОДУКТУ