Сучасна економіка (2005)

13.5. Пріоритетні напрями розвитку економіки

У процесі відтворення відбуваються структурні зрушення, зумовлені науково-технічним прогресом, підвищенням продуктивності праці.

Для реалізації основної мети виробництва — зростання добробуту населення — потрібна структурна перебудова економіки. В умовах інтенсивного типу відтворення слід чітко визначити пріоритетний напрям розвитку економіки. У кожній країні існують певні особливості щодо визначення цих напрямів залежно від рівня розвитку економіки, суспільних потреб.

Пріоритетні напрями розвитку економіки України подано на рис. 95.

Зростання ролі соціальної сфери

У сучасних умовах розвитку економіки особливого значення набуває соціальна сфера.

Соціальна сфера — це одна з найважливіших сфер суспільного життя, яка забезпечує необхідні умови праці та побуту, охорони здоров 'я і дозвілля. У ній реалізуються результати трудової діяльності кожної працездатної людини ролі соціальної сфери в Україні

Основні напрями забезпечення якісно нового рівня розвитку соціальної сфери України зображено на рис. 96.Кожний напрям передбачає здійснення багатьох програм, конкретних заходів, приведення в дію багатьох чинників соціального та економічного розвитку.