Сучасна економіка (2005)

13.4. Економічний закон нагромадження

Тривалий час у підручниках з економіки механізм дії цього закону не розкривався. У багатьох випадках згадувався висновок К. Маркса щодо наслідків його дії в умовах раннього капіталізму, проте замовчувався причинно-наслідковий зв'язок закону нагромадження. Цей зв'язок зображено на рис. 93.Зростання рівня потреб суспільства вступає у суперечність з недостатньою величиною суспільного багатства для задоволення цих потреб. Розв'язання суперечності відбувається на основі нагромадження з мстою збільшення суспільного багатства.

Формами вияву економічного закону є взаємозв'язок величини виробничого нагромадження з фондом споживання, безперервне зростання та удосконалення функціонуючих виробничих фондів, збільшення кількості зайнятих працівників і удосконалення структури сукупного працівника, примноження національного багатства, підвищення життєвого рівня населення.

Співвідношення між капітальними вкладеннями і нагромадженнями

У багатьох підручниках і посібниках з основ економічної теорії звертається увага на те, що здійснення нагромадження відбувається шляхом капітальних вкладень. Іноді складається враження, що обсяги нагромадження і капітальних вкладень однакові. Істотні кількісні відмінності між ними зображено на рис. 94.Спільним є лише розмір коштів, що витрачаються на збільшення основних фондів нагромадженням:

А — кошти, спрямовані на збільшення оборотних фондів, приріст фонду оплати праці для нових працівників; Б — кошти, які витрачаються на збільшення основних фондів; В — амортизація

Відмінності стосуються величини коштів, спрямованих на розширення оборотних фондів, приріст фонду оплати праці для нових працівників. Цей показник характерний для нагромадження і відсутній у капітальних вкладеннях. Останні включають такий параметр, як розмір амортизації, відсутній у нагромадженні.