Сучасна економіка (2005)

14.1. Сутність аграрних відносин земля як основний засіб сільськогосподарського виробництва

Виокремлення сільськогосподарського виробництва в окрему тему пояснюється тим, що його відтворення має певні особливості, зокрема це стосується реалізації економічних законів, формування виробничих фондів, появи рентних відносин. Ця специфіка зумовлена тим, що в сільському господарстві основним засобом виробництва є земля. Усе це потребує відповідних підходів до вирішення економічних завдань, урахування об'єктивних вимог для розробки практичних господарських заходів.

Аграрні відносини — це складова частина економічних відносин у сільському господарстві, що виникають з приводу володіння і використання землі як основного засобу сільськогосподарського виробництва

Особливості землі, які роблять її основним засобом виробництва у сільському господарстві, зображено на рис. 97.Саме використання землі надає сільському господарству специфічних рис, яких немає у промисловості, транспорті, будівництві та в інших галузях народного господарства, де земля є лише просторовим базисом, фундаментом, джерелом корисних копалин та інших ресурсів.