Сучасна економіка (2005)

14.2. Економічна оцінка землі

Економічна оцінка землі покликана дати об'єктивну характеристику продуктивної здатності земельних ділянок, забезпечити їх порівнянність. Для оцінювання використовують такі показники, як валовий продукт землеробства, який визначає продуктивність землі, та окупність витрат, що відображує кількість виробленої продукції на одиницю витрат (рис. 98).На основі цих показників можна визначити диференціальний доход від землеробства.

Диференціальний доход від землеробства — це величина додаткової | частини чистого доходу, яка утворюється в результаті продуктивної праці на кращих землях

Отже, для економічної оцінки землі потрібно розподілити земельні ділянки на кращі й гірші, щоб можна було їх порівняти.

Економічна оцінка дає змогу визначити відносну (в балах) продуктивність та дохідність, загальну (в грошовому вираженні) цінність землі як основного засобу виробництва в сільському господарстві. Вона також потрібна для складання земельного кадастру, аналізу використання земельних угідь, визначення цін на землю.