Сучасна економіка (2005)

14.3. Особливості виробничих фондів у сільському господарстві

Специфіку виробничих фондів у сільському господарстві зображено на рис. 99.Вона полягає у тому, що в сільському господарстві крім суспільних чинників зростання продуктивності праці діють ще й природні: хімічний і механічний склад гранту, біологічні та інші чинники.

Іншою особливістю є терміни виконання робіт. У більшості випадків не можна відкладати виконання робіт, слід вчасно посіяти сільськогосподарські культури та вчасно зібрати врожай. Щоб запобігти втратам, потрібно мати повний комплекс сільськогосподарських машин за умови нетривалого використання їх упродовж року. Наприклад, зернозбиральний комбайн використовується лише кілька днів. Однак, щоб запобігти втраті врожаю, господарству потрібно мати певну кількість комбайнів. Слід ураховувати й інші особливості виробничих фондів у сільському господарстві (відносно висока фондомісткість, більш повільна їх оборотність).

Продуктивність праці у сільському господарстві залежить не тільки від кількості засобів виробництва, а й від їх якості.